YO751: Stratejik Yönetim

Planlama ve Rekabet Perspektifinden Stratejik Yönetim

Stratejik Yönetim Dersi:

Öğrenme Hedefleri:

Değerlendirme Şekli

Özetler:

Proje:

Aktif katılım:

Puanlama:

İçerik: