Prof. Dr. Hasan Engin Sener

Department of Business Administration, Ankara Yildirim Beyazit University

YO 754: İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi dersi, işletmelerde insan kaynakları yönetimi kavramını, prensiplerini ve uygulamalarını ele almaktadır. Bu derste, işbölümü ve motivasyonsuzluğun yapısal nedenleri, insan ilişkileri okulu ve motivasyon modelleri, olumlu psikoloji ve geri bildirimin gücü, personeli güçlendirme, değişim yönetimi, liderlik, dördüncü sanayi devrimi ve İK, personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş, insan kaynaklarını dönüştürme gibi konular işlenecektir.

Ders bilgilerine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

YO 751: Stratejik Yönetim

Stratejik Yönetim dersinin amacı, öğrencilerin stratejik yönetim disiplini hakkında bilgi edinmelerine ve stratejik yönetim süreçlerinin ve araçlarının kullanımını anlamalarına yardımcı olmaktır. Bu derste, yeni işletmecilik yaklaşımının yanı sıra strateji tanımları ve stratejik yönetimin ortak varsayımları, stratejik yönetim yaklaşımları, stratejik plan geliştirme, dengeli sonuç kartı ve performans yönetimi konuları ele alınacaktır.

Ders bilgilerine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

TYOR 614: Yönetim Teknikleri

SYönetim Teknikleri dersi, öğrencilere işletmelerin yönetimi için temel kavramları ve araçları sunmayı amaçlar. Öğrenciler, stratejik yönetim, bilgi yönetimi, değişim yönetimi, toplam kalite yönetimi, değişim mühendisliği, kıyaslama, personeli güçlendirme, dış kaynak kullanımı, stratejik ittifaklar, küçülme, kriz yönetimi ve diğer yönetim yaklaşımlarını öğreneceklerdir.

Ders bilgilerine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.